Gobaith creu llety i gannoedd yn Rhosgoch

Adroddiad Sion Tecwyn ar y gobeithion y bydd Wylfa Newydd yn creu llety i gannoedd yn Rhosgoch.

Mae hen safle Shell yn Rhosgoch, sydd rhyw dair milltir o Amlwch, wedi bod yn wag ers blynyddoedd.

Yn y 70au a'r 80au roedd y lle'n derbyn olew o'r tanceri enfawr oedd yn dod i borth Amlwch.

Cyhoeddwyd