Dryswch ymysg rhieni ynglŷn â rheolau seti car

Mae 'na ddryswch ymysg rhai rhieni ynglŷn â'r rheolau newydd sy'n dod i rym am seti car.

Ar Fawrth y cyntaf, mae'r rheolau yn newid sy'n golygu y bydd seti heb gefn, neu seti booster, yn cael eu hystyried yn anaddas i blant llai.

Adroddiad Teleri Glyn Jones.