Tlodi plant: Galw am fwy o sylw gwleidyddol

Mae gwaith ymchwil yn awgrymu bod plant sy'n byw yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru 16 gwaith yn fwy tebygol o gael eu rhoi mewn gofal na'r rhai sy'n byw mewn ardaloedd mwy cyfoethog.

Yn ôl yr arolwg gan Brifysgol Caerdydd, mae'r plant hefyd 24 gwaith yn fwy tebygol o fod ar y gofrestr amddiffyn plant.

Mae Jonathan Scourfield, Athro ar Waith Cymdeithasol yn y brifysgol fu'n gyfrifol am y gwaith ymchwil, yn dweud bod angen i anghyfartaledd lles plant gael mwy o sylw gwleidyddol.