Cynlluniau PFI: 'Cynghorau'n dioddef yn ariannol'

Mae cynghorau o dan fwy o bwysau ariannol o ganlyniad i'r cynlluniau PFI welodd olau dydd 20 mlynedd yn ôl - ac mae disgyblion ysgol ymhlith y rheiny sy'n dioddef.

Dyna neges un o undebau'r athrawon wrth iddi ddod i'r amlwg y bydd cost rhai o'r cynlluniau hynny hyd at bum gwaith yn fwy na gwerth yr adeiladau gafodd eu codi.

Cwmnïau preifat oedd yn rhoi'r arian ar y dechrau, ond mae'r cynghorau'n gorfod talu 'nôl dros gyfnod hir - ac mae'r taliadau hynny yn parhau hyd heddiw. Ellis Roberts sydd â'r hanes.