Golwg y tu mewn i Garchar y Berwyn

Mae'r carcharorion cyntaf wedi cael eu symud i Garchar y Berwyn yn Wrecsam ddydd Mawrth - un o'r carchardai mwyaf yn Ewrop.

Bydd y carchar - a gostiodd £250m i'w adeiladu - yn gartref i hyd at 2,100 o garcharorion cyn hir.