Gwrthwynebiad i greu fferm solar fwyaf Cymru ar Ynys Môn

Ar Ynys Môn mae cynlluniau i greu fferm solar fwyaf Cymru wedi cythruddo pobl leol, gyda nifer o gynghorau cymuned yr ardal yn gwrthwynebu'r datblygiad rhwng Amlwch a Chemaes.

Yn ôl y datblygwyr mi fyddai'r safle'n cynhyrchu digon o drydan ar gyfer 15,000 o gartrefi.