Wedi eich drysu gan Erthygl 50?

Yw'r holl fusnes Erthygl 50 a gadael yr Undeb Ewropeaidd yn achosi 'chydig o ddryswch i chi?

Os felly, gwyliwch y fideo yma am ganllaw syml i'r broses.