Ymateb Susan Elan Jones, AS Llafur i'r Gyllideb

Ymateb Susan Elan Jones, AS Llafur dros Dde Clwyd i'r Gyllideb.

Mae Philip Hammond wedi cyflwyno ei gyllideb gyntaf fel Canghellor y Trysorlys gan ddweud y byddai Llywodraeth Cymru'n derbyn £200m yn ychwanegol dros bedair blynedd.

Elliw Gwawr oedd yn ei holi.