Ymateb AS Plaid Cymru, Jonathan Edwards i'r Gyllideb

Ymateb Jonathan Edwards, AS Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr i'r Gyllideb.

Mae Philip Hammond wedi cyflwyno ei gyllideb gyntaf fel Canghellor y Trysorlys gan ddweud y byddai Llywodraeth Cymru'n derbyn £200m yn ychwanegol dros bedair blynedd.