Angen 'ffyrdd newydd' o daclo unigrwydd pobl hŷn

Mae perygl "epidemig" os nad oes dulliau newydd yn cael eu creu i fynd i'r afael ag unigrwydd, medd Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

Daw'r alwad wrth iddi ddod i'r amlwg y bydd cynllun yng Ngwynedd, oedd yn trefnu i wirfoddolwyr ymweld â'r henoed am sgwrs er mwyn ceisio lleddfu effaith unigedd, yn dod i ben ar ddiwedd y mis.

Dywedodd Iwan Williams o Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru bod y newydd am gau cynllun Ffrindiau yn ergyd fawr, a bod angen mynd ati o ddifrif i feddwl am ffyrdd "newydd, creadigol ac arloesol" i daclo unigrwydd.