Enwau lleoedd yn 'bwysig i'n treftadaeth hanesyddol'

Wynnborn Mansion a Happy Donkey Hill - rhai o'r enghreifftiau diweddar o enwau Cymraeg ar yr olwg gynta'n cael eu disodli, gan wylltio rhai yn gacwn.

Mae un Aelod Cynulliad yn gobeithio cyflwyno deddf newydd er mwyn rhoi diwedd ar y cecru. Bydd cynnig Dr Dai Lloyd o Blaid Cymru ar warchod enwau hanesyddol yn cael ei drafod ym Mae Caerdydd.

Dyma adroddiad Dafydd Gwynn.