'Dim angen medru'r Gymraeg' ar banel strategaeth iaith

Mae Aelod Cynulliad wedi mynegi pryder yn dilyn cyhoeddi hysbyseb ar gyfer aelodau panel fydd yn cynghori Llywodraeth Cymru ynglŷn â'u strategaeth iaith.

Cafodd hysbyseb ei chyhoeddi'r wythnos hon yn gwahodd pobl i fod yn rhan o Gyngor Partneriaeth y Gymraeg - ond dim ond un o'r wyth aelod fydd yn gorfod medru'r iaith.

Mae hynny wedi codi gwrychyn AC Arfon, Sian Gwenllian sydd yn dweud ei fod yn "annerbyniol".

Dywedodd Llywodraeth Cymru y byddan nhw'n ymateb i sylwadau'r Aelod Cynulliad yn fuan.