Cronfa gyffuriau: Y llywodraeth wedi 'colli cyfle'

Bydd penderfynu os yw cleifion yn cael triniaethau sydd wedi eu dynodi'n rhy ddrud neu ddim yn ddigon effeithiol i'r Gwasanaeth Iechyd yn symlach yn y dyfodol, yn ôl yr Ysgrifennydd Iechyd.

Cyn y newid, os oedd claf eisiau cyffur oedd yn rhy ddrud i'w ddefnyddio'n gyffredinol, roedd rhaid profi bod yr achos yn un arbennig iawn.

O fis Medi ymlaen, bydd byrddau iechyd yn penderfynu os ydyn nhw am dalu am gyffur neu driniaeth - yn dilyn asesiad o fudd tebygol i'r unigolyn.

Ond mae rhai, fel Richard Pugh o elusen Tenovus, yn dweud bod y llywodraeth wedi methu cyfle i wneud newidiadau mawr i system sydd wedi ei feirniadu yn y gorffennol.