30 mlynedd ers rhediad Caernarfon yng Ngwpan FA Lloegr

Ymhen mis bydd rownd gynderfynol Cwpan FA Lloegr, a dros y penwythnos roedd hi'n 30 mlynedd ers i Glwb Pêl-droed Caernarfon gael eu rhediad gorau erioed yn y gystadleuaeth.

Ar y pryd fe wnaethon nhw guro Stockport County o'r Bedwaredd Adran ar yr Oval, yna Caerefrog o'r Drydedd Adran ar ôl ail chwarae, cyn croesawu Barnsley o'r ail adran yn y Drydedd Rownd.

I gofio'r rhediad arbennig yma, cafwyd aduniad arbennig yn y dref dros y Sul, ac Elen Wyn fu yno'n hel atgofion.