'Angen diogelu' stryd lle mae clybiau nos yng Nghaerdydd

Mae perchnogion clybiau a thafarndai stryd adnabyddus yng Nghaerdydd yn galw ar y cyngor i newid statws y stryd yn un "diwylliannol", er mwyn gwarchod sîn gerddoriaeth y brifddinas.

Daw'r alwad yn sgil datblygiadau diweddar ar y stryd fel cau tafarn Dempsey's a chynlluniau i adeiladu ystafelloedd uwchben tafarn y Gatekeeper er mwyn troi'r darn hwn o'r adeilad yn westy.

Guto Brychan yw Prif Weithredwr Clwb Ifor Bach ac mae'n esbonio'r hyn mae'r ymgyrchwyr eisiau weld.