'Bodycams' yn y dosbarth: Da neu ddrwg?

Mae NUT Cymru'n dweud na ddylen ni ddiystyru'r syniad o roi camerâu i athrawon eu gwisgo yn yr ystafell ddosbarth.

Mae dwy ysgol yn Lloegr eisoes yn rhan o gynllun peilot lle mae pob athro'n gwisgo camera mewn ymdrech i geisio atal camymddygiad.

Yn ôl gwaith ymchwil diweddar gan yr NUT, mae athrawon a staff ysgolion yng Nghymru yn delio â 1,500 o ymosodiadau corfforol a geiriol gan ddisgyblion bob blwyddyn.

Ond a fyddai rhoi camerâu i athrawon eu gwisgo yn y dosbarth yn gwella'r sefyllfa? Geraint Thomas fu'n holi dau o ddisgyblion Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.