Ymateb wedi digwyddiad 'terfysgol' San Steffan

Mae'r gwasanaethau brys yn delio gyda digwyddiad difrifol yn Llundain yn dilyn adroddiadau fod unigolyn wedi trywanu heddwas ger Tŷ'r Cyffredin.

Mae pedwar o bobl wedi marw, gan gynnwys un heddwas, ac o leiaf 20 wedi eu hanafu.

Roedd gohebydd gwleidyddol BBC Cymru, Elliw Gwawr, yn San Steffan adeg y digwyddiad.