Jack Roberts o Bwllheli yn gobeithio am gyfle i Gymru

Ar ôl i'w glwb Caerlŷr guro Northampton dros y penwythnos, mae Jack Roberts â'i olygon ar ymuno gyda'i hen ffrind George North yng ngharfan Cymru.

Yn wreiddiol o Bwllheli, bydd y canolwr 25 oed yn symud i Gaerdydd i ymuno â'r Gleision y tymor nesa'.

Dafydd Gwynn aeth i Gaerlŷr am sgwrs.