Liz Saville Roberts yn rhestru'r papurau bro

Mae AS Plaid Cymru, Liz Saville Roberts, wedi galw ar Lywodraeth y DU i gynnal ymchwiliad ar ddyfodol cyfryngau print yng Nghymru.

Yn ystod ei hapêl i weinidogion, fe wnaeth AS Dwyfor Meirionnydd ymddiheuro i'r gwasanaeth sy'n cofnodi popeth sy'n cael ei ddweud yn nhrafodaethau San Steffan, Hansard am yr holl enwau anghyfarwydd Cymraeg y byddai'n rhaid iddynt gofnodi wrth iddi areithio.

Yna, rhestrodd holl bapurau bro ei hetholaeth - pob un o'r naw ohonynt - yn ogystal â'r papur newydd Cymraeg wythnosol.