Pryder am lefel llygredd dŵr ar draeth Cemaes

Mae pryderon am safon y dŵr o gwmpas traeth Cemaes ar Ynys Môn.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru eisoes wedi cadarnhau eleni nad ydy'r dŵr yn y bae ger y pentref wedi cyrraedd safonau glendid yr Undeb Ewropeaidd.

Mewn cyfarfod cyhoeddus yn y pentref nos Lun, cafodd pobl yr ardal gyfle i glywed am yr ymdrechion i wella safon y dŵr.

Er gwaethaf y broblem mae trigolion lleol yn hyderus bydd y broblem yn cael ei datrys.