Ffrae dros ganiatâd cynllunio i barlwr godro ym Môn

Mae ymdrech dau ffermwr ifanc o Ynys Môn i sefydlu busnes llaeth wedi cael ergyd drom, wedi i gynghorwyr wrthod eu cais i godi parlwr godro.

Roedd swyddogion y cyngor wedi argymell caniatáu'r cais, ond fe wnaeth cynghorwyr bleidleisio yn erbyn hynny ar ôl derbyn gwrthwynebiad gan rai pobl leol.

Mae'r parlwr eisoes wedi cael ei godi ym mhentref Capel Coch ger Llangefni fodd bynnag, ac mae'r ffermwyr yn dweud y byddan nhw'n apelio'r penderfyniad.

"Sa chi 'di licio meddwl eu bod nhw'n cefnogi ni, oherwydd busnes amaethyddol yng nghefn gwlad ydi o, mae'n beth eitha' naturiol yn fy meddwl i," meddai Eurig Jones.