S4C angen mwy o arian i 'barhau i fod yn berthnasol'

Mae S4C yn dweud ei bod angen miliynau o bunnoedd o fuddsoddiad ychwanegol er mwyn parhau i fod yn berthnasol i'w chynulleidfa.

Mae'r sianel wedi cyhoeddi dogfen sy'n amlinellu ei gweledigaeth am y ddegawd nesaf, a hynny cyn adolygiad annibynnol o'i rôl a'i chyfrifoldebau.

Yn ôl y prif weithredwr, Ian Jones, mae newidiadau yn angenrheidiol er mwyn gwella'i chynnyrch ar blatfformau newydd, ac er mwyn denu mwy o arian masnachol.