Harlech 'yn elwa o fuddsoddiad yn y castell'

Yn ôl Cadw, mae cynnydd o 35% wedi bod yn nifer y bobol sy'n ymweld â Chastell Harlech - gyda dros 100,000 o bobol dod yn y flwyddyn hyd at ddiwedd mis Mawrth.

Daw'r ffigyrau wrth i'r corff annog ymwelwyr i fynd i'w safleoedd yn sgil buddsoddiad mewn cyfleusterau.

Mae Harlech wedi elwa o fuddsoddiad Cadw yng nghastell y dref, yn ôl Freya Benthan o gaffi'r castell.