Brwydr gyfreithiol dros beilonau ger fferm Berain

Mae cartref un o wragedd mwya dylanwadol cyfnod y Tuduriaid yng Nghymru yng nghanol brwydr gyfreithiol.

Mae'r Ysgrifennydd Gwladol dros Ynni, Greg Clarke, wedi rhoi caniatad i gwmni Scottish Power godi gwifren i gysylltu ffermydd gwynt ger coedwig Clocaenog a'r Grid Cenedlaethol yn Sir Ddinbych a Chonwy.

Ond mi fyddai hynny dafliad carreg o fferm Berain ger Llannefydd, cartref Catrin o Ferain.

Yr hanes gan Dafydd Evans