Sbwriel anghyfreithlon: Yr NFU yn galw am 'gosbau llym'

Mae angen cosbau llym i atal pobl rhag cael gwared a'u sbwriel yn anghyfreithlon, yn ôl yr NFU.

Fe wnaeth yr undeb ffermwyr y sylw wrth ymateb i ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r llywodraeth yn ystyried cyflwyno dirwyon gan ddadlau ei bod hi'n anodd ac yn gostus erlyn y rhai sy'n troseddu. Owain Evans sydd â'r manylion.