Cynllun i droi hen sied nwyddau yn ganolfan creadigol

Yn Llanelli mae grŵp o wirfoddolwyr wedi cael caniatâd cynllunio i achub adeilad o bwys hanesyddol.

Roedd yr hen sied nwyddau yn ganolbwynt diwydiannol yn y dref, ond ar droad yr 20fed Ganrif roedd hefyd yn lleoliad un o'r digwyddiadau mwyaf cythryblus yn hanes Tref y Sosban.

Cafodd dau lanc ifanc eu saethu gan y fyddin yn ystod streic reilffyrdd 1911, ac yn dilyn hynny bu terfysg ble cafodd pedwar o bobl eu lladd.

Nod y gwirfoddolwyr nawr yw troi'r adeilad yn ganolfan ar gyfer y diwydiant creadigol a rhoi cyfleoedd i bobl leol.

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Orllewin