Ffigyrau alergedd yn 'synnu' meddyg teulu o Ynys Môn

Mae mudiad sy'n cynnig cyngor i gleifion gydag alergeddau yn dweud bod pobl yn gorfod aros yn hirach i gael cymorth arbenigol am fod mwy o alw am y gwasanaethau.

Dangosodd ffigyrau yng Nghymru a Lloegr bod cynnydd o 615% wedi bod yn nifer y bobl oedd yn mynd i'r ysbyty gydag anaffylacsis rhwng 1992 a 2012.

Ac yn ôl arolwg barn YouGov yn 2015, roedd 17% o bobl yn y DU yn ystyried eu hunain fel rhywun oedd ag alergedd neu anoddefgarwch bwyd.

Dywedodd y meddyg teulu o Amlwch, Ynys Môn Dr Harri Pritchard ar raglen y Post Cyntaf fore Iau ei fod yn "trin cleifion sy'n dioddef o alergeddau'n ddyddiol".