Ymgyrch atal marwolaethau ar y ffyrdd yr Heddlu'n parhau

Mae ymgyrch sydd wedi'i anelu at leihau nifer y marwolaethau ac anafiadau difrifol sy'n ymwneud â beicwyr modur ar ffyrdd gogledd Cymru yn parhau.

Mae 'Ymgyrch Darwen' yn cael ei gynnal rhwng cyfnod y Pasg a dechrau'r hydref ac mae wedi'i anelu at godi ymwybyddiaeth ynglŷn â diogelwch beicwyr modur.

Y llynedd yn y Gogledd yn unig gafodd 7 eu lladd a 79 yn eu hanafu yn ddifrifol wedi damweiniau yn ymwneud a beiciau modur.

Dywedodd yr Arolygydd Alun Davies o Heddlu'r Gogledd: "Rydym eisiau i bobl ddod yma i fwynhau'r ardal ond rydym eisiau i bobl fod yn saff ar y ffyrdd a pharchu'r bobl sy'n byw yma".

Adroddiad Elin Gwilym.