Mewn rhifau: Yr etholiadau lleol

Mae etholiadau lleol yn cael eu cynnal yr wythnos nesaf, wrth i ymgeiswyr gystadlu am 1,254 o seddi ar 22 o awdurdodau lleol.

Ond beth mae cynghorwyr yn ei wneud? Am beth maen nhw'n gyfrifol? A beth yw cyflog cynghorydd?