Trafferthion recriwtio gwasanaethau tân

Daniel Harries o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru sydd yn esbonio rhai o'r trafferthion sy'n wynebu'r gwasanaeth o ran recriwtio a chadw staff.