Etholiadau lleol: Y farn yn Llanrwst

Fel mewn unrhyw etholiad, y bobl sydd a'r gair olaf ac fe fydd etholwyr ar draws Cymru yn bwrw pleidlais ar 4 Mai.

Ond beth sy'n ennyn trafodaeth ar lawr gwlad, yn y dafarn leol neu ar y stryd.

Pobl Llanrwst sy'n lleisio'u barn am yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw.