Nyrs Elina Catrin Thomas

Nyrs Elina Catrin Thomas yn dweud faint o falchder sydd yn y gwaith o fod yn nyrs