Camerau'n dal eiliadau cyn marwolaeth dynes Adamsdown

Mae menyw yn wynebu carchar wedi iddi achosi marwolaeth cyn-gariad ei chymar wrth ei rasio ar hyd strydoedd Caerdydd.

Fe achosodd Melissa Pesticcio, 23 oed, i gar Sophie Taylor, 22 oed, i daro yn erbyn wal ar gyflymder wedi i'r ddwy ffraeo.

Roedd Pesticcio "wedi dechrau a parhau" i ddilyn Sophie Taylor yn ei char ar hyd strydoedd y brifddinas ar ôl ei gweld tu allan i gartref ei chariad, Michael Wheeler, 22.

Roedd camerau cylch cyfyng wedi recordio'r ceir yn teithio drwy Gaerdydd ar noson y digwyddiad.