Symud cwrs mewn ymgais i recriwtio mwy o heddlu gwledig

Mae cwrs newydd gan Heddlu'r Gogledd wedi golygu bod nifer o ddarpar-blismyn yn hyfforddi gyda nhw fyddai fel arall yn dilyn gyrfa wahanol.

Mae'r cwrs wedi'i leoli yn Nolgellau yn hytrach na Llanelwy - hanner can milltir i ffwrdd - fel bod llai o waith teithio.

Yn ôl Heddlu'r Gogledd roedd hi wedi mynd yn anoddach recriwtio plismyn mewn ardaloedd gwledig. Llŷr Edwards aeth i Ddolgellau ar ran Newyddion 9.