Angen i amaeth fod ar frig yr agenda wleidyddol

Wrth i'r etholiad cyffredinol nesáu mae'r ffarmwr Gethin Havard yn dweud bod angen i wleidyddion Prydain ganolbwyntio ar amaeth a buddsoddi yn y diwydiant.

Fe wnaeth o bleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd ac mae'n gweld y cyfnod yma fel cyfle i ddiogelu dyfodol y sector.