Miniffesto Plaid Cymru

Mae Cymru Fyw wedi herio'r pleidiau i grynhoi neges eu maniffestos, mewn miniffesto!

Plaid Cymru sy'n ateb gyntaf.