Cyfweliad o'r archif: Rhodri Morgan ar ddatganoli

Ar achlysur 15 mlynedd ers datganoli yng Nghymru fe aeth Rhodri Llywelyn draw i gartref cyn Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan i'w gyfweld.

Yn y clip yma o 2014 mae'n dweud nad yw'n difaru unrhyw beth ddigwyddodd yn ei gyfnod fel Prif Weinidog rhwng 2000 a 2009.

Daeth cyhoeddiad nos Fercher bod Mr Morgan wedi marw yn 77 oed.