Diwygio polisi i gefnogi cerddoriaeth fyw

Dyfodol canolfannau sy'n llwyfannu cerddoriaeth fyw yn fwy diogel.