Beth sydd ar feddyliau pobl yng Ngwynedd?

Mae Teleri Glyn Jones ar daith o amgylch Cymru yn dysgu pa faterion sy'n bwysig i chi cyn yr etholiad cyffredinol.

Dyma oedd ar feddwl pobl Caernarfon a Blaenau Ffestiniog.

Gadewch i ni wybod beth sydd ar eich maniffesto chi drwy ddefnyddio #fymaniffesto neu ebostio fymaniffesto@bbc.co.uk.

Am fwy am yr etholiad cyffredinol, ewch i'n is-hafan.