'Anghredadwy': Profiad mam o ymosodiad Manceinion

Roedd Vanessa Brown o Fwcle yn disgwyl am ei merch Emily a'i nai Benjamin yn y car pan ddigwyddodd yr ymosodiad.

Mae'n dweud iddi fynd i gyngerdd yn yr arena ei hun ychydig ddyddiau yn ôl.

Fe welodd Emily a Benjamin yn dod "rownd y gongl, golwg erchyll ar wyneb Ben ac Emily yn torri ei chalon".

Fe fu'n rhannu ei phrofiad gyda'r Post Cyntaf.