Pryder darpariaeth addysg Gymraeg Wrecsam

Yn ardal Wrecsam, mae rhieni i blant mewn ysgolion Cymraeg yn flin am fod teuluoedd yn cael eu rhannu - a rhai brodyr a chwiorydd yn gorfod mynd i ysgolion gwahanol.

Yn y dre nos Fercher , roedd y sefyllfa yn cael ei thrafod mewn cyfarfod cyhoeddus.

Yn ôl Cyngor Wrecsam, er bod 'na ddigon o le ar gael i'r disgyblion, dyw'r dewis cynta' o ysgol ddim wastad yn bosib.

Mae Clare Roberts yn un o'r rheini sydd wedi cael gwybod nad oes lle i'w mab Dion yn yr un ysgol a'i frawd Osian ym Mro Alun. Mae Dion wedi cael cynnig lle yn ysgol Pwll Coch ond, fel y dywedodd wrth Newyddion 9, dyw hynny ddim yn ymarferol.