Galw i ailddechrau casglu gwastraff ym Machynlleth

Ym Machynlleth mae cynghorwyr tref yn galw ar Gyngor Powys i ailddechrau casglu gwastraff swmpus yn y dref er mwyn atal tipio anghyfreithlon.

Mae pobl leol yn dweud fod tipio wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf ers i gyfleusterau ailgylchu gau ym Machynlleth.

Y dewis sydd gan drigolion yw mynd a'u nwyddau mawr i'r Drenewydd - taith o 30 milltir un ffordd - neu dalu ffi i'r cyngor sir i'w casglu o'u cartrefi. Adroddiad Craig Duggan.