Ymddygiad gwrth-gymdeithasol ar gynnydd ym Methesda

Roedd cannoedd mewn cyfarfod cyhoeddus ym Methesda nos Wener er mwyn lleisio eu pryderon ynglŷn â'r cynnydd, y maent yn deimlo, sydd wedi bod yn yr ymddygiad gwrth-gymdeithasol yn y dre.

Cafodd y cyfarfod ei drefnu er mwyn trafod sut i ddelio â'r problemau.

Yn ôl trigolion dyw hi ddim yn beth dieithr i weld defnyddwyr cyffuriau yn ddiymadferth ac hefyd maent yn honni fod ymladd ar y strydoedd.

Dyma adroddiad Dafydd Gwynn.