FyManiffesto: Sian Davies eisiau rheoli mewnfudo

Mae Sian Davies eisiau mwy o reolau ar bwy all dod fewn i'r wlad. Beth fyddai yn eich maniffesto chi?

Rhowch wybod i ni beth sy'n bwysig i chi yn yr etholiad hwn.

E-bostwich: fymaniffesto@bbc.co.uk neu cysylltwch ar Twitter neu Facebook @bbccymrufyw