'O'n i jest yn dweud... arhoswch yn dawel'

Cafodd Llinos Griffin neges gan ei brawd, Gareth, nos Sadwrn yn dweud ei fod wedi cloi ei hun mewn tŷ bach yn Borough am ei fod yn ofni am ei fywyd.

Roedd ei brawd yn gofyn iddi gysylltu gyda'r awdurdodau i gael help.

Mae'n esbonio'r hyn ddigwyddodd.