Senedd grog: Beth sy'n digwydd nesaf?

Beth fydd yn digwydd nesaf yn dilyn senedd grog?

Golygydd Materion Cymreig y BBC, Vaughan Roderick, sy'n esbonio.