Carwyn Jones: Angen y 'fargen orau i Gymru a'r DU'

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wedi dweud bod Theresa May "mewn sefyllfa wannach na'r adeg yma wythnos diwethaf".

Daw'r sylwadau wrth i Mr Jones annog Mrs May i "newid ei meddwl" ynglŷn â sut y dylai Prydain adael yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd wrth Aled ap Dafydd, Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru, ei fod hefyd yn awyddus i weld "y fargen orau i Gymru a'r DU".