Myfyrwyr yn 'amharod' i ddilyn cyrsiau drwy'r Gymraeg

Mae rhywbeth yn mynd o'i le yn yr ysgolion.

Dyna ddywedodd Comisiynydd y Gymraeg wrth ymateb i adroddiad sy'n dangos bod myfyrwyr mewn colegau addysg bellach yn amharod i ddilyn cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg, er iddyn nhw fynychu ysgolion Cymraeg.

Mae adroddiad corff arolygu Estyn hefyd yn beirniadu'r colegau am beidio cynnig digon o gyrsiau Cymraeg eu hiaith.

Mae'r colegau'n cydnabod bod angen gwneud mwy. Adroddiad Owain Evans.