Symud cwrs perfformio: Pryder am effaith ar yr iaith

Mae Prifysgol y Drindod Dewi Sant wedi amddiffyn eu penderfyniad i symud cwrs perfformio o'r campws yng Nghaerfyrddin i Gaerdydd.

Mae'r myfyrwyr olaf ar y cwrs yng Nghaerfyrddin wedi cwblhau eu graddau eleni a nhw fydd yr olaf i astudio perfformio drwy gyfrwng y Gymraeg yno.

Mae BBC Cymru wedi clywed pryderon am effaith y penderfyniad ar yr iaith Gymraeg yn y brifysgol.

Adroddiad Teleri Glyn Jones.