Cynulliad i gyflogi newyddiadurwyr?

Fe ddylai'r Cynulliad Cenedlaethol gyflogi tîm o newyddiadurwyr er mwyn ymateb i doriadau i'r wasg draddodiadol yng Nghymru, yn ôl adroddiad newydd.

Dyma un o argymhellion tasglu gafodd ei gadeirio gan gyn weinidog Llywodraeth Cymru, yr Athro Leighton Andrews.

Mae'r grŵp wedi archwilio ffyrdd o wella gwasanaethau newyddion a gwybodaeth y Cynulliad, ac i gynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd am waith y sefydliad.

Ond mae'r argymhelliad i drin y cynulliad fel "cynhyrchydd cynnwys" wedi'i feirniadu gan yr ymgynghorydd digidol Huw Marshall, sydd hefyd yn paratoi i lansio gwefan newyddion annibynnol newydd.